ค้นหา
การรายงานตัว 90 วัน และ การขออนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

การรายงานตัว 90 วัน และ การขออนุญาตเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

การรายงานตัว 90 วัน

ในกรณีคนต่างด้าวที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวหรือ Non-Immigrant Visa (รหัส B, O และ ED) มิได้เดินทางออกประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกิน 90 วัน บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานที่พักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากไม่รายงานตัวทุก 90 วันจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

สำหรับปีแรกของการพำนัก การรายงานตัวครั้งแรกคือ 90 วันหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการพำนัก สำหรับการรายงานตัวตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป ต้องรายงานโดยคำนวณจากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยหรือการรายงานตัว 90 วันครั้งก่อนหน้า


วิธีรายงานตัว 90 วัน

วิธีรายงานตัว 90 วัน

  1. รายงานตัวที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง
  2. ทางไปรษณีย์
  3. การรายงานผ่านระบบออนไลน์

คนต่างด้าวหรือตัวแทนสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้โดยตรงที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง ก่อน 15 วันหรือหลัง ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกำหนด 90 วัน (ต้องแจ้งต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นเรื่องขยายระยะเวลาพำนัก) หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service ไม่แนะนำให้ดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์ในข้อ2 การดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ในข้อ3 ค่อนข้างใช้เวลานาน


Re-entry Permit/ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ

วีซ่า (ใบอนุญาตพำนัก) ที่ท่านถืออยู่จะหมดอายุเมื่อท่านเดินทางกลับประเทศชั่วคราวหรือเดินทางเพื่อธุรกิจ แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะอนุญาตก็ตาม หากท่านต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่เพิกถอนวีซ่าที่ถืออยู่ในปัจจุบัน ท่านต้องขอ Re-entry Permit ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ) มีหลายกรณีที่ลืมขอ Re-entry Permit เมื่อเดินทางเข้าประเทศ ท่านจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่มีวีซ่าและต้องเริ่มดำเนินการขอวีซ่าพำนัก (1 ปี) ใหม่อีกครั้งดังนั้นโปรดระมัดระวัง


วิธีขอ Re-entry Permit

  1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service
  2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4) (สนามบินเชียงใหม่และภูเก็ตให้บริการช่วงกลางวันเท่านั้น)

ประเภทของ Re-entry Permit

Single : ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศครั้งเดียว

  • ค่าธรรมเนียม  1,000 บาท

Multiple : ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามวีซ่า

  • ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท

เอกสารสำคัญประกอบการยื่น

  • หนังสือเดินทางตัวจริง รูปถ่าย (4x6 cm) จำนวน 1 ใบ และแบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

เอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า

เอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า

ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่าในกรุงเทพ ฯ ประเทศไทย หากท่านต้องการเดินทางเข้าประเทศหรือขยายระยะเวลาพำนัก บริษัทของเราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและช่วยเหลือท่านในการจัดทำแบบยื่นคำร้องและทำการจอง เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนได้อย่างวางใจแม้แต่ผู้ที่เพิ่งเคยยื่นเรื่องเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เรายังให้บริการตัวแทน ยื่นขอวีซ่าสำหรับองค์กรและธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย

หลังจากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ก่อนที่วีซ่า (ระยะอนุญาตให้พำนัก) จะหมดอายุ ท่านต้องดำเนินการต่ออายุในราชอาณาจักรไทย ท่านสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เขตอำนาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักและที่ตั้งของบริษัท) หรือศูนย์บริการ ONE STOP SERVICE ก่อนวีซ่าหมดอายุ 30 วัน บริษัทของเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านในการต่ออายุวีซ่า โดยมุ่งเน้นให้บริการบริษัททั่วไปรวมถึงบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และ IEAT เป็นหลัก ด้านล่างคือรายละเอียดการต่อวีซ่าและรายการเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า

บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ให้บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วันในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนในการยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ เพื่อให้ท่านดำเนินการยื่นคำร้องได้ด้วยความอุ่นใจแม้แต่ผู้ที่เพิ่งใช้บริการเป็นครั้งแรก
หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

 ขอบคุณภาพจาก:Travel ticket photo created by rawpixel.com - www.freepik.comVisa application photo created by freepik - www.freepik.com

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail