วีซ่า
Japanese Company

บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

บริการรับยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ใบอนุญาตท่องเที่ยว (Visa) สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือพำนักในประเทศไทย พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าทำงาน (Visa Work Permit) การจดทะเบียนบริษัท รวมถึงตัวแทนเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล สำหรับชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และ บริการล่ามทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน รวมการรับการรักษาในประเทศไทย
วีซ่า
Japanese Company

บลู แอสซิสแท็นซ

               เป็นบริษัทตัวแทนสำหรับให้ความช่วยเหลือในระดับภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อทำหน้าที่เป็น ตัวแทนเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล สำหรับชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย 
               เรากำลังขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการในรูปแบบที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ เป็นตัวแทนชำระเงินค่าสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย บริการดูแลผู้ป่วยโดยชาวญี่ปุ่น บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินและให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเที่ยวบินเช่าแบบเหมาลำในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ เช่น ภูมิภาคอินโดจีน ฯลฯ โดยมีเครือข่ายและมีสำนักงานใหญ่คือ "Blue Ground Co., Ltd." (บริษัทท่องเที่ยว) 
               นอกจากนี้ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่น เรายังมีบริการให้คำปรึกษา เช่น ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ และ ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ อีกด้วย เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในทุก ๆ วัน โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทตัวแทนที่ให้ความช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอินโดจีน 

ภายใต้สโลแกน
“มีน้ำใจ สุภาพ และรวดเร็วฉับไว”


ประวัติความเป็นมา

2004 เริ่มก่อตั้งบริษัทในกรุงเทพฯเริ่มธุรกิจการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในประเทศไทยและอินโดจีน

2013 เริ่มต้นธุรกิจธุรกิจให้คำปรึกษาด้านใบอนุญาตท่องเที่ยวและใบอนุญาตการทำงานเริ่มเป็นตัวแทนในการยื่นขอใบอนุญาตท่องเที่ยวและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่น

2015 จัดทำเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นเริ่มธุรกิจศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD)

2016 ก่อตั้งบริษัท Blue Assistance Myanmar และเริ่มธุรกิจให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในประเทศเมียนมาร์จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์
                                             สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ในคลินิกสมิติเวชโรงพยาบาลปารามี เมืองย่างกุ้งจัดทำเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น (ล่ามทางการแพทย์)

2018 จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ในโรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

2019 จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ในศูนย์การแพทย์ Alliance International Medical Centre (AIMC) ประเทศลาว

2021 จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

2022 จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ในเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล เวียงจันทน์ ประเทศลาว
บริการที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จและประสบการณ์การอันยาวนานในประเทศไทย
 • ให้บริการธุรกิจตัวแทนสำหรับช่วยเหลือในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี
 • เรามีเครือข่ายและข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือ จึงสามารถรองรับได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจนถึงการจัดการกับเอกสารหลังจบงาน
 • รักษาคุณภาพในการให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ในเขตกรุงเทพฯ จนถึงส่วนท้องถิ่น (บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดไปยังส่วนท้องถิ่น)

ให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยติดตามเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้บริการที่ “ปลอดภัย” และ “ไว้วางใจได้” แก่ลูกค้าเสมอ
 • มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยให้การดูแล ดังนั้นรับประกันว่าเราให้บริการในระดับเดียวกับประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าท่านจะอยู่ในต่างประเทศก็ตาม

ให้ความรู้และบริการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว
 • ด้วยประสบการณ์ “การให้บริการลูกค้า” ที่สั่งสมจากธุรกิจนำเที่ยว เราจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้ความช่วยเหลือโดยคำนึงถึงบริการที่ละเอียดรอบคอบและการตอบสนองที่รวดเร็วอยู่เสมอ
 • นอกจากนี้ เรายังให้บริการจัดเตรียมการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การจัดหารถยนต์ ที่พัก และเส้นทางการเดินทางภายในประเทศไทย ฯลฯ อีกด้วย
 • เสริมสร้างศักยภาพของฝ่ายตัวแทนช่วยเหลือด้วยข้อมูลและเครือข่ายของบริษัทแม่

ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านใบอนุญาตท่องเที่ยวและใบอนุญาตทำงาน
บริการตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตต่างๆและ ใบอนุญาตทำงาน เราเป็นตัวแทนในการ ยื่นขอใบอนุญาตท่องเที่ยว และ Work permit ให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตท่องเที่ยวให้กับบริษัททั่วไปและสำนักงานตัวแทน
 • ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตท่องเที่ยว
 • ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
 • ดำเนินการเปลี่ยนใบอนุญาตแต่ละประเภทในประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ รับจดทะเบียนบริษัท และงานด้านบัญชี (โดยบริษัทบัญชีในเครือ) 
 • ตัวแทนให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ

เงื่อนไขและบริการ

ประเภทวีซ่า
การยกเลิกวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงาน
ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
ผู้อยู่อาศัยถาวร
หนังสือเดินทางเล่มใหม่
ตท.10 การแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนภายใน 15 วัน
วีซ่าแต่งงาน (วีซ่าครอบครัวไทยวีซ่าคู่สมรสไทย)
การออกใบอนุญาตทำงานใหม่เนื่องจากการสูญหาย
การต่ออายุ
วีซ่า NON-IMMIGRANT
วีซ่าผู้ปกครอง
วีซ่าธุรกิจ
การขอใบอนุญาตทำงาน
วีซ่านักลงทุน
วีซ่าเกษียณอายุ
วีซ่าพำนักระยะยาว
การโอนตราประทับในหนังสือเดินทางไปยัง
เปลี่ยนเนื้อหาของใบอนุญาตทำงาน
วีซ่านักเรียน (วีซ่าการศึกษา)
รายงานตัว 90 วัน
วีซ่าผู้ติดตาม
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร

บทความจากบริษัท รีวิว หางาน และอื่น ๆ

ติดต่อขอใบเสนอราคา