ค้นหา
Medical Tourism กับการรักษาโรคหลอดเลือดโมยาโมยา

Medical Tourism กับการรักษาโรคหลอดเลือดโมยาโมยา

Medical Tourism   นั้น คือการเดินทางมารักษาอาการบาดเจ็บร่วมกับการท่องเที่ยว เช่น คุณเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะผ่าตัดบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ส่วนครอบครัวของคุณก็ถือโอกาสในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นพร้อมกันเลย ซึ่งคนไทยเราในปัจจุบัน ป่วยเป็นโรคโมยาโมยา เป็นจำนวนมาก มีอาการผิดปกติทางหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ จึงใช้โปรแกรมนี้ เดินทางพร้อมท่องเที่ยวเพื่อไปรักษาตัวเองในประเทศญี่ปุุ่น เนื่องจากมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สูง และตัวประเทศญี่ปุ่นเองมีสภาพแวดล้อม และสภาวะที่ทำให้ทุกคนอยากไปท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมต่างๆที่สวยงามอีกด้วย ในวันนี้ทางเราจะมาอธิบายถึงโรคโมยาโมยา หรือ โรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ว่ามีอาการอย่างไรบ้างครับ

ทำความรู้จักกับโรคโมยาโมยา

หลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง

โรคโมยาโมยา (Moya-Moya disease) : เป็นโรคของหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการตีบของหลอดเลือดแดง Carotid ทั้งสองข้าง ทำให้เลือดไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ สมองจึงเปิดการปรับตัว และสร้างหลอดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยในการเลี้ยงสมอง ซึ่งหลอดเลือดที่สร้างมาใหม่นั้นมีขนาดเล็ก และเป็นฝอย มีความเปราะบาง จึงเป็นที่มาของชื่อโรคโมยาโมยา เป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ากลุ่มควัน

โรคโมยาโมยา สามารถพบได้ทั้งวัยเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งจะพบในเด็กมากที่สุดในช่วงอายุ 7-12 ปี และในผู้ใหญ่จะพบในช่วงอายุ 40-50 ปี โรคชนิดนี้จะถูกพบมากในประชากรทวีปเอเชียมากกว่าทางฝั่งตะวันตก และพบได้เพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเอง จะพบ 1 ใน 200,000 ราย โรคชนิดนี้สามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ อาจจะสัมพันธ์กับบางโรค เช่น โรคทางพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มไทรอยน์ 

อาการของโรคโมยาโมยา

อาการของโรคโมยาโมยา

อาการโรคโมยาโมยานั้น มีได้ทั้งสมองขาดเลือดจากการที่หลอดเลือดสมองตีบ และเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดฝอยที่ผิดปกติ โดยจะสังเกตจากอาการแขน ขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว หรือ ปวดศรีษะอย่างรุนแรงจากการขาดเลือดในสมอง นอกจากนี้อาจจะพบอาการชักเกร็ง หรือ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ ในวัยเด็กจะพบอาการสมองขาดเลือด ซึ่งถูกกระตุ้นจากการออกแรง หรือ หายใจเร็ว  เช่น ร้องไห้ หรือ ออกกำลังกาย ส่วนผู้ใหญ่จะพบเลือดออกในสมองมากกว่าสมองขาดเลือด"  ในยุคปัจจุบันนี้ 
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง 
ทั้งสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ 
อาจส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆได้ 
เราจะต้องหันมาดูแลตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น  "


การรักษาโรคโมยาโมยา

การรักษาโรคโมยาโมยา

การรักษาโรคโมยาโมยานี้ จะต้องรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ต้องควบคุมอาการชักเกร็ง และการเพิ่มเลือดเพื่อไปเลี้ยงสมอง โดยประกอบไปด้วยการรักษาด้วยยา และการผ่าตัดต่อหลอดเลือดสมอง ซึ่งวิธีการรักษาแพทย์จะดูแล ประเมินอาการของผู้ป่วย และพิจารณาข้อดี และข้อเสียของแต่ละวิธีให้ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม 


ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเองมีระบบการรักษา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากในการรักษาโรคโมยาโมยานี้ เนื่องจากประชากรญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากได้ประสบกับโรคชนิดนี้ จึงทำให้มีนวัตกรรมและการรักษาที่ถูกต้อง และตรงจุดเป็นอย่างมาก ซึ่งคนไทยอย่างเราเอง ที่เป็นโรคนี้ สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และรักษาโรคนี้ไปพร้อมๆกันได้ นั้นก็คือโปรแกรม   Medical Tourism   ที่จะต้องใช้บริการกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ และควรปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนการตัดสินใจ และที่สำคัญ ควรปรึกษาบริษัทผู้เชี่ยวชาญ เช่น   Blue Assistance   ที่มีประสบการณ์ จะทำให้คุณนั้นสามารถใช้บริการนี้ได้ง่าย และสะดวกเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวช่วยหนึ่งเลยทีเดียว 

การรักษาโรคหลอดเลือดโมยาโมยา
ทาง  บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด  ได้ให้บริการ Medical Tourism ตัวแทนยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เราเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับบริษัททั่วไปและสำนักงานตัวแทน / ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI /ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ / ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทในประเทศไทย / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและงานด้านบัญชี (โดยบริษัทบัญชีในเครือ) / ตัวแทนให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ ครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-661-7687-88

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail