ค้นหา
การอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต(อยู่ในประเทศแบบผิดกฎหมาย)

การอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต(อยู่ในประเทศแบบผิดกฎหมาย)

การอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต (การอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย)

วีซ่าของท่านมีกำหนดระยะเวลาในการพำนัก หากท่านพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดระยะเวลา
ในการพำนัก จะถือว่าท่านอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย การขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศก็มีกำหนดระยะเวลาเช่นกัน (สอดคล้องกำหนดระยะเวลาของวีซ่า) หากเกินจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้และถือเป็นการอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
ทุกครั้งที่เดินทางเข้าประเทศไทยโปรดตรวจสอบวันที่ประทับตรากำหนดระยะเวลาในการพำนักบนหนังสือเดินทางของท่าน

คนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต (อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย) จะมีโทษทางกฎหมายของไทย โดยการเสียค่าปรับและถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ตลอดจนห้ามมิให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2016
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.th.emb-japan.go.jp  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

การอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต (การอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย)

ขอบคุณภาพจาก : thestandard.co

กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว

  1. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 90 วัน จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร
  2. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร
  3. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 3 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร
  4. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 5 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา10 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร

กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดำเนินคดี

  1. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ำกว่า 1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร
  2. หากอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 1 ปี จะถูกห้ามกลับเข้ามาเป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร

กฎหมายฉบับนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

  1. คนต่างด้าวที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนอายุครบ 18 ปี
  2. คนต่างด้าวที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
  3. หากท่านมิได้อยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต โปรดตรวจสอบวีซ่าและระยะเวลาในการพำนักของท่าน เมื่อท่านได้รับวีซ่าและมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศต้องแน่ใจว่าท่านได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศก่อนเดินทางออกนอกประเทศเสมอ เมื่อเดินทางเข้าประเทศสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบตราประทับระยะเวลาในการพำนักและพยายามไม่อยู่เกินกำหนดระยะอนุญาต
หากท่านกำลังมองหาบริษัทดำเนินการ visa สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

ขอบคุณภาพจาก:Travel ticket photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail