พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Japanese Company

บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

Light is life
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Japanese Company
"บริการออกแบบ ติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์"

"บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โซล่าเซลล์"

"บริการให้คำปรึกษา"

 บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 

             ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางด้านระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเรื่องของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไปจนถึงการจัดการ วางแผน และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เป็นบริการแบบ one-stop service


นวัตกรรมระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

             ธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทเราโดยมี แผนมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานสะอาดให้กับหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆคอนโดมีเนียม แล้วต่อยอดพัฒนา ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยในอนาคตต่อไป

             บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง ของเรานั้นไม่ใช่แค่บริษัทที่มานำเสนอขายเครื่องจักร หรือสินค้าเพียงอย่างเดียว เราเป็นบริษัทที่เป็น EC(บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ และควบคุมงานก่อสร้างภายใต้ความเสี่ยงของตัวบริษัทเอง) จากประเทศ ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทางด้านโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบมากกว่า 10 ปี สิ่งที่เราต้องการ คือนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและหล่อหลอมพลังงานธรรมชาติให้มีความหมายต่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

หลักการบริการ

บริการของเรา

Strong Point
นวัตกรรมระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์


             ธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทเราโดยมี แผนมุ่งเป้าไปที่การใช้พลังงานสะอาดให้กับหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆคอนโดมีเนียม แล้วต่อยอดพัฒนา ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้นของไทยในอนาคตต่อไป

             บริษัท โยโกฮาม่า โฮลดิ้ง ของเรานั้นไม่ใช่แค่บริษัทที่มานำเสนอขายเครื่องจักร หรือสินค้าเพียงอย่างเดียว เราเป็นบริษัทที่เป็น EC(บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ และควบคุมงานก่อสร้างภายใต้ความเสี่ยงของตัวบริษัทเอง) จากประเทศ ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ทางด้านโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบมากกว่า 10 ปี สิ่งที่เราต้องการ คือนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและหล่อหลอมพลังงานธรรมชาติให้มีความหมายต่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง


ให้คำปรึกษา
・เก็บข้อมูล และ ความต้องการของลูกค้า
・ระบบที่เหมาะสม ข้อเสนอ เป็นต้น


ออกแบบ นำเสนอ
・สำรวจพื้นที่จริง
・แนะนำระบบที่เหมาะสม
・วิธีเดินสาย และ ติดตั้ง
・แบบจำลองปริมาณการผลิตไฟฟ้า, ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น


ปรับตั้งค่า ยื่นเอกสาร
・ติดตั้ง・ออกแบบแนวสายไฟ
・แผนดำเนินการติดตั้ง
・ช่วยเรื่องการยื่นเอกสาร
・ยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น


ติดตั้ง
・ควบคุมความปลอดภัย
・ตรวจสอบหลังติดตั้ง
・เชื่อมต่อระบบ


บริหาร・ซ่อมบำรุงระบบ
・ตรวจสอบสถานะการผลิตไฟฟ้าออนไลน์
・ตรวจเช็ค・บำรุงรักษา・ซ่อม
・ทำความสะอาด
・ให้คำปรึกษาด้านการบริหารระบบ


Solar PV module
แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์

TOSHIBA
             แบรนด์ที่มีชื่อเสียงทางด้านพลังงานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รูปแบบของแผ่นมีการออกแบบ Back Contact เพื่อไม่ให้ขั้วไฟฟ้าบนพื้นผิวของแผงโซลาร์เซลล์ไหลรั่วออกมา อีกทั้งยังมีลวดลายที่สวยงามเหมาะแก่การติดตั้งบหลังคา เป็นแบรนด์ที่ทางบริษัทของเราใช้ในผลงานที่ผ่าน ๆ มามากที่สุด

Canadian Solar

             แบรนด์จากผู้ผลิตแผ่นโซลาร์เซลล์จากประเทศแคนาดา เนื่องจากประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีหิมะตกเป็นจำนวนมาก ทางผู้ผลิตจึงได้เสริมความแข็งแกร่งของแผ่นเพื่อให้สามารถรับหนักหนักของหิมะที่ตกทับถมลงมาได้ โดยการประกันของแผ่นนั้นสูงถึง 25 ปี

Trina Solar
             แบรนด์ผู้ผลิตจากเมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu ประเทศจีน คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าผู้ผลิตรายอื่น เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้ที่เริ่มติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์โดยมีการจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในประเทศไทยจัดเป็นแบรนด์อันดับต้น ๆ ที่นิยมใช้กัน

Jinko Solar
             Jinko Solar เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกที่มีการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการนำเข้ามาสู่ตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้แล้ว ในตอนนั้นที่ไทยก็ได้มีการนำมาใช้ติดตั้งบนหลังคาเรือนมากว่า 5 เมกะวัตต์ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลกับแผ่นรูปแบบผนึกเดี่ยวคุณภาพสูง

เงื่อนไขและบริการ

ติดต่อขอใบเสนอราคา