พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท ไทย โซลาร์เวย์ จำกัด

บริษัทเรามีวิศวกรด้านไฟฟ้ากำลังที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.ทั้งระดับสามัญและภาคี) เป็นผู้บริหารและวิศวกรควบคุมการออกแบบและติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
THAI SOLAR WAY CO.,LTD

บริษัทจัดตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรไฟฟ้ากำลัง พลังงาน สื่อสาร เครื่องกล โยธา นักการเงิน และนักการตลาดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งระดับสามัญและภาคี พร้อมใบอนุญาตผู้ประเมินค่าพลังงานสําหรับอาคารอนุรักษ์พลังงาน และใบอนุญาตผู้ตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานตามกฏหมายที่มีประสบการณ์ทั้งด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และระบบการสื่อสาร (ICT)

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทที่ชำระเต็มจํานวนพร้อมใบผ่านงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งที่ยืนยันผลงานของเรา

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท

1.ให้บริการออกแบบและติดตั้งบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทุกสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าและระบบEV-chargerรวมถึงระบบสื่อสาร IOTsเพื่อพัฒาสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City

2. เป็นผู้ให้บริการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสินเชื่อทางการเงินแบบครบวงจร

3.ทีมเราเป็นผู้ให้บริการรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานแก่โรงงานและอาคารควบคุมตามกฎหมาย


ให้แสงแดดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าให้คุณด้วยบริการจากเราทีมงานบริษัทไทยโซลาร์เวย์ จำกัด


โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ต้นทุนเท่าไร?

ถ้าเราลงทุน 32,500บาทต่อกิโลวัตต์ และ โซลาร์เซล 1 กิโลวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300หน่วยต่อปี  25ปีจะผลิตไฟฟ้าได้ 32,500หน่วย ดังนั้นต้นทุนผลิตไฟฟ้าให้เราคือ 32,500/32,500=1 บาทต่อหน่วย ใส่ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปีและค่าเปลี่ยน inverter ของการลงทุนต่อ 1KW อีก 1 ครั้งใน 25 ปี (15% ของงบลงทุน 32,500 บาทคือ 4,875 บาท )หรือ 0.15 บาท ต่อหน่วย ดังนั้นต้นทุนไฟฟ้าจากโซลาร์เซลต่อหน่วยประมาณ1.15บาท


ช่วยคุณลดค่าใช้จ่าย

ต้นทุนไฟฟ้าที่ได้ต่อหน่วยประมาณ1.15 บาทต่อหน่วย ทำให้เรามีจุดคุ้มทุนประมาณ5-6ปี คิดผลตอบแทนการลงทุนตลอดอายุโครงการ 25ปี คิดเป็น 3 เท่าหรือ300%ของเงินลงทุนและคิดเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่มี IRR 13ถึง15%ต่อปี


ให้แสงแดดจ่ายบิลค่าไฟฟ้าให้คุณ ด้วยบริการจากเราทีมงานบริษัทไทยโซลาร์เวย์ จำกัดแสงแดด


แสงแดดได้มาฟรี เราไม่ต้องเสียเงินบาทไปแลกดอลลาร์เพื่อซื้อและนำเข้าวัตถุดิบเหมือนถ่านหินและน้ำมันเพื่อนำมาเผา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษจากการขนส่งวัตถุดิบ  และไม่มีต้นทุนทางอ้อมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและลดรายจ่ายการดูแลสุขภาพของผู้คนจากมลพิษ 


สินค้าและบริการ
เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
สำรวจ และออกแบบโซล่าเซลล์
ติดตั้งโซล่าเซลล์
รับประกันสินค้า
บริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง
ข้อตกลงการซื้อขาย
PPA
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขอใบเสนอราคา