พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
"บริการด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร"
" บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด"         

           ผู้ให้บริการด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญงานติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงมีความหลากหลายของบริการเสริมที่เหนือชั้น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตSolar PV Module ในประเทศไทย กำลังการผลิตมากกว่า 150 MW

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนา ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยีระบบการทำงาน"

             

             พลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษและมีศักยภาพสูงปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้ซึ่งช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน จากโหลดการใช้ไฟฟ้าเดิม

ารจำแนกธุรกิจบริการของ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด

EPC

              บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ รวมถึงงานติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
INDUSTRIAL
• Solar Rooftop (On-Grid)
• Solar Farm
• Floating Solar Farm

RESIDENTIAL
• Solar Rooftop (On-Grid)
• Solar Rooftop (Off-Grid)


INVESTOR

             งานติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar PPM เป็นผู้ลงทุน โดยให้ข้อเสนอเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้ากับลูกค้า
Solar Rooftop(On-Grid)
Solar Farm
Floating - Solar Farm


PV Panel Maker
             
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานมอก.1843-2553 , มอก.2580 เล่ม 2-2555
OEM Solar Panel
- Solar PPM มีความเชี่ยวชาญในการผลิต PV Panel สำหรับแบรนด์ลูกค้า (OEM) ตามความต้องการหลากหลายรูปแบบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสากล
Solar Panel For Sale
- จำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รับประกันประสิทธิภาพสินค้า การันตี 25 ปี มีมาตรฐานมอก.1843-2553 และ มอก.2580 เล่ม 2-2555 พร้อมบริการทั่วประเทศ

เงื่อนไขและบริการ

ติดต่อขอใบเสนอราคา