พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จำกัด

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ป้ายโฆษณา LED ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ตลอดจนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Roof เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติ
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
SAENGMITR ELECTRIC CO., LTD.

               บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โคมไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) และ ISO 9001 มีความเชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แสงสว่างอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์และผลงานได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มายาวนานกว่า 50 ปี บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ป้ายโฆษณา LED ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ตลอดจนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Roof เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติ


BRIGHTEN UP YOUR DAY
มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมทางด้านไฟฟ้าแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน

TO CUSTOMERS
จัดหาสินค้าและบริการนวัตกรรมด้านระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และพลังงานที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมสู่ตลาด

TO STRATEGIC PARTNERS
ผู้ขายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สำคัญ ร่วมธุรกิจร่วมเติบโตและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

TO SOCIETY
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สู่ชุมชนและสังคม

TO EMPLOYEE
เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริการ
ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ DELIGHT ผ่านการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีการออกแบบภายใต้ความปลอดภัย พร้อมส่งมอบแสงสว่างที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้งาน

ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์
บริการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ทั้งไฟถนน (Solar Street Light) โซลาร์เซลล์ติดบนหลังคา (Solar Roof) และ ปั๊มน้ำ (Solar Pump)ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน

บริการซ่อมบำรุงรักษา
บริการหลังการขาย ดูแลการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโซลาร์เซลล์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและซ่อมบำรุง

เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
สำรวจ และออกแบบโซล่าเซลล์
ติดตั้งโซล่าเซลล์
รับประกันสินค้า
บริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขอใบเสนอราคา