พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE) เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิตจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด

                บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPE) เป็นบริษัทที่มีแนวคิดในการบริหารพลังงาน (Energy Efficiency Management) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านการบริการ และผลิตภัณฑ์ (Energy Service Company) การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้พลังงานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการผลิตจนถึงอาคารสำนักงานต่างๆ

                ทางบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ต้องเป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ


การบริการของบริษัท
- การออกแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน
- การให้คำปรึกษาด้านพลังงาน
Solar Cell
                ระบบโซล่าเซลล์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถใช้งานได้ไม่มีวันหมด โดยในกระบวนการทำงานจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้กับเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้ ซึ่งมีอุปกรณ์หลักๆ ได้แก่ 
1.แผงโซล่าเซลล์ 
2.อินเวอร์เตอร์ 
3.อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์เชนิดอื่นๆ 

                ซึ่งหากไม่มีแสง หรือมีแสงไม่เพียงพอ ก็ยังสามารถกลับมาใช้ไฟจากระบบปกติได้

                ระบบหลักๆที่ติดตั้งในปัจจุบันแยกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ระบบที่ติดตั้งใช้กันในภาคอุตสาหกรรม (Business Type) และระบบที่ติดตั้งใช้กันในภาคครัวเรือน (Home user Type)

เงื่อนไขและบริการ

ติดต่อขอใบเสนอราคา