พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Singaporean Company

บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการโซลูชั่นการออกแบบและนวัตกรรม สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Singaporean Company
"ให้บริการโซลูชั่นการออกแบบและนวัตกรรม
สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"
" บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด "
           
             ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ทีมกริดวิซสะสมและพัฒนาความเชี่ยวชาญจากการอุทิศตัวให้กับการออกแบบ UX สมัยใหม่ การบูรณาการเชื่อมต่อระบบ งานวิจัยและงานพัฒนาโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบไมโครกริด สำหรับทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ารูปแบบเดิมและโครงสร้างไฟฟ้ารูปแบบใหม่

             ทีมของเรายึดมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมจากการออกแบบและนวัตกรรมทางปัญญาของเรา รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอันชาญฉลาดในอนาคตร่วมกับเรา         
พวกเราแพลตฟอร์มการแสดงผลในรูปแบบวิชวลไลเซชัน และการวิเคราะห์ข้อมูล ณ เวลาจริง สำหรับระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
             โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ย่อมนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการแปลงผันพลังงานที่ไม่เท่ากัน ซึ่งแน่นอนว่าจะสร้างมูลค่าในรูปของเงินรายได้ที่ไม่เท่ากัน ไอโซลาร์วิซจะช่วยเหลือคุณในการรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวันแรกในการใช้งาน ตลอดครบอายุสัญญา โดยไม่ให้มีการหยุดการผลิตที่ไม่อยู่ในแผนงาน

Real-time / Nearly Real-time Big Data Analytics

             Critical system status, together with technical production data of a large-scale solar farm, is indefatigably fetched from remote fields and dispatched to all respective users instantly through various processed modules of the platform. iSolarWhiz directly analyzes these real-time / nearly real-time data and renders executive summaries in the visualization style of presentation. Actual and pre-processed time-series data are regularly pushed into central repositories for further data mining. An operation and maintenance (O&M) team can utilize dynamic reports generated swiftly from the data warehouse as the supporting information for faster and precise decision making. In consequence, the plant performance is then retained at its maximum level throughout the years of operation. Moreover, a deeper understanding of your solar plant is readily achieved only by means of this real-time mechanism.

เงื่อนไขและบริการ

ข้อตกลงการซื้อขาย
EPC
ติดต่อขอใบเสนอราคา