พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริการออกแบบ-ติดตั้งโซล่าเซลล์ , บริการให้คำปรึกษา , บริการบำรุงรักษา
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
"บริการออกแบบ-ติดตั้งโซล่าเซลล์"

"บริการให้คำปรึกษา"

"บริการบำรุงรักษา"

ENERRAY UAC (THAILAND) COMPANY LIMITED


          เอ็นเนอร์เรย์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มทุนแมคคาเฟอร์รี่ เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556 โดยความร่วมมือกับ บริษัท ยูเอชี โกลบอล จำกัด (มหาชน) นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอการให้บริการด้านโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยนำประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อเพิ่มผลกำไรการลงทุนและลดความเสี่ยงด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          จากทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เอ็นเนอร์เรย์ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วกว่า 800 เมกะวัตต์ ทั่วโลกและมีโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและบำรุงรักษากว่า 800 เมกะวัตต์ ด้วยองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 130 ปี เป็นเครื่องยืนยันว่า เอ็นเนอร์เรย์เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านศักยภาพทางการเงิน


เหตุผลที่เลือกเรา
เหตุผลที่ เลือก บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ( ประเทศไทย ) | เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค, เน้นความปลอดภัย, ราคาไม่แพง

o บริการ สร้างระบบและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Plant ) แบบครบวงจร , ทั้งระบบ ออนกริดและออฟกริด
o รับติดตั้งและนำเสนอใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ลูกค้าลงทุนเอง และ หานักลงทุนให้ ( ขนาดมากกว่า 500 กิโลวัตต์ )
o มีประสบการณ์ ในเรื่องของการติดตั้ง รวมถึงดูแลและบำรุงรักษามากกว่า 800 เมกะวัตต์ทั่วโลก
o รับประกัน ประสิทธิภาพ 25 ปี
o ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในการติดตั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
o เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการติดตั้ง ที่มีคุณภาพสูง น่าเชื่อถือ และ คุ้มค่าต่อการลงทุน
o เราเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มแมคคาเฟอรี่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจพลังงานมีประสบการณ์ยาวนานจากอิตาลี และติดตั้งมาแล้วทั่วโลก
o เรารู้จักและเชี่ยวชาญการติดตั้งในประเทศไทยเป็นอย่างดี – ซึ่งได้ติดตั้งมาแล้ว มากกว่า 16 เมกกะวัตต์ มากกว่า 20 โครงการ ทั่วประเทศไทย


บริการของเรา
          
          ลำดับความสำคัญของการให้บริการ โดย บริษัท เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ( ประเทศไทย ) คือการให้บริการแบบครบวงจร 360 องศา โดยมอบประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเสี่ยงทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( ระบบโซล่าเซลล์ )

บริการด้าน EPC ( ออกแบบ ติดตั้ง จัดซื้อ ก่อสร้าง ) มีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้
✓ ด้านวิศวกรรม : การออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ด้วย โปรแกรม PV Syst
✓ การจัดซื้อจัดจ้าง : อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบความปลอดภัย
✓ การก่อสร้าง : การควบคุมการติดตั้ง การก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, ประกันภัย
✓ การบริหารจัดการ : การบริหารจัดการ : เรื่องกระบวนการขออนุญาตด้านงานก่อสร้าง และ การประสานงานเอกสารด้าน BOI
✓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ : แผนการลงทุนทางธุรกิจและการทบทวนความสามารถในการทำกำไร รวมถึงการคำนวณการคืนทุนเพื่อให้เห็นภาพ ในจุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุน


ภารกิจของเราในฐานะผู้รับเหมา O&M ( การดูแลบำรุงรักษา หลังการติดตั้ง ) มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้คือ
✓ เพิ่มความพร้อมใช้ไฟของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( ระบบโซล่าร์เซลล์ )ให้มากที่สุด
✓ เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยรวมสูงสุด
✓ ความพึงพอใจของลูกค้าคือคุณค่าหลักของเรา

บริการ O&M ( การดูแลและการบำรุงรักษา ) ของเรามี การให้บริการทั้งหมดดังต่อไปนี้

- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) ช่วยป้องกันความเสียหาย และลดการสูญเสียผลผลิตพลังงาน
- การบำรุงรักษาแก้ไข ซ่อมแซมความเสียหาย ( CM ) หรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข
- การกำหนดเวลา PM ( Preventive Maintenance ) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือเพื่อขจัดปัญหา CM ( Corrective Maintenance ) การบำรุงรักษาเชิงซ่อมแซม โดยคาดการณ์ และจัดการ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า

เงื่อนไขและบริการ

ข้อตกลงการซื้อขาย
EPC
PPA
ติดต่อขอใบเสนอราคา