พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ กรีน พลัส จำกัด

ดำเนินกิจการรับเหมาติดตั้งโครงการโซล่าเซลล์ครบวงจร โดยให้บริการอย่างครอบคลุม เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ กรีน พลัส จำกัด 


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ดำเนินกิจการรับเหมาติดตั้งโครงการโซล่าเซลล์ครบวงจร โดยให้บริการอย่างครอบคลุม เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน


วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่าทุกองค์กรต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุน และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน


พันธกิจ

เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานสะอาดอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน และเติมเต็มสิ่งดีๆ ให้โลกที่เรารัก


นิยาม
ลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนองค์กรคู่ค้าของเรา เพราะทุกคนล้วนแล้ว แต่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานสะอาด ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ทุกองค์กรสามารถประหยัดพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกัน 

รองรับความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต

เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ทุกองคฺ์กรสามารเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง นวัตกรรมพลังงานสะอาดจะเข้ามาเปลี่ยนโลก เนื่องจากในปัจจุบันพลังงานสะอาดถือเป็นหนึ่งในทางออกที่สำคัญของ “ภาวะโลกร้อน” มาตรการต่างๆ กำลังเข้ามาผลักดันให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้พลังงานสะอาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงขอเน้นย้ำว่าพลังงานโซลาร์ฯ ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุด

บริการของเรา

บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โรงงานครบวงจร

  • บริการอย่างรู้ใจ เราพร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีกว่าด้วย “ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน” ให้ทุกองค์กรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนอย่างเต็มกำลัง และสร้างสิ่งแวดล้อมใหดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต

ออกแบบระบบโซล่าเซลล์

  • ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

จัดหาเงินทุน

  • จัดหาแหล่งเงินทุน สินเชื่อระยะยาว และสิทธิ BOI

ดำเนินการทางภาครัฐ

  • ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบโซลาร์ฯ อย่างครบครัน

High Quality Product

  • เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล

รับประกัน O&M

  • ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อการรับประกันคุณภาพ

เงื่อนไขและบริการ

สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขอใบเสนอราคา