พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจการจัดหาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการทํางานรวมถึงทีมงานโปรแกรมเมอร์ ทีมงานดําเนินงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟา ประปา การบริการงานหลังการขายที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อตอบสนอง และครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งบ้านที่อยู่อาศัย
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
Comsys Corporation Co., Ltd.

                บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจการจัดหาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการทํางานรวมถึงทีมงานโปรแกรมเมอร์ ทีมงานดําเนินงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟา ประปา การบริการงานหลังการขายที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อตอบสนอง และครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้งบ้านที่อยู่อาศัย และองค์กรทั้งยังให้การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) โดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
                ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro inverter) ที่ประหยัดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสามารถติดตั้งบนพื้นหลังคาพักอาศัย หลังคาอาคารสํานักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น และด้วยประสบการณ์ ด้านงานขายกว่า 18 ปี รวมถึงการบริการหลังการขายทั้งในส่วนของการติดตั้ง และซ่อมบํารุงโดยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
นวัตกรรมใหม่ใช้ Micro inverter
การันตีคุณภาพและนำเข้านวัตกรรมนี่โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์สูง

เรื่อง Volt ต่ำ
ปลอดภัยกว่า Volt ต่ำทั้งระบบ ประมาณ 40VDC ไม่เสี่ยงไหม้ไฟดูด ใช้แรงดันไฟกระแสตรงไม่เกิน 60 โวลต์ ปลอดภัย (สามารถใช้ติดตั้งในปั๊มน้ำมันได้)

Monitoring รายแผง เงาบดบัง
ปัญญาเงาบดบังบางแผง เนื่องจากเป็นการต่อแผงแบบขนานทำให้ผลกระทบจากเงาบดบังนั้นส่งผลเพียงแผงเดียวที่โดนบัง ไม่หยุดทั้งระบบ

ขออนุญาตการไฟฟ้าฟรี
ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งเรียบร้อยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง ดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้าให้ฟรีเงื่อนไขและบริการ

ติดต่อขอใบเสนอราคา