ผลิตบรรจุภัณฑ์
Thai Company

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวันพริ้นติ้ง

บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร และพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์ เราให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจรด้วยระบบออฟเซ็ท อาทิเช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ ซองจดหมาย ซองเอกสาร แฟ้มเอกสาร
ผลิตบรรจุภัณฑ์
Thai Company

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวันพริ้นติ้ง


"บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร และพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์" หจก. เท็นวัน พริ้นติ้ง เราให้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจรด้วยระบบออฟเซ็ท อาทิเช่น


  • ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์
  • หนังสือ วารสาร แคตตาล็อก คู่มือต่างๆ
  • กล่องบรรจุภัณฑ์ ซองจดหมาย ซองเอกสาร แฟ้มเอกสาร ถุงกระดาษ
  • บิล เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษหัวจดหมาย บิลเล่ม บิลกระดาษต่อเนื่อง นามบัตร สติกเกอร์ ป้ายฉลากสินค้า และงานพิมพ์ทุกชนิด


พร้อมทั้งให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาก่อนการพิมพ์งาน เพื่อให้ได้งานพิมพ์ออกมาคุ้มค่า เหมาะสม กับราคา ปริมาณ และการเลือกใช้วัสดุผลงานของเรา


เงื่อนไขและบริการ

บริการ
  • ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
ที่ตั้งบริษัท
  • กรุงเทพมหานคร
ฟอร์มการติดต่อ