ค้นหา
เทคนิคการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้งให้มัดใจลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขาย

เทคนิคการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้งให้มัดใจลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขาย

การออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและหลากหลายมาก โดยปกติแล้วจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น วัตถุประสงค์ของแพคเกจจิ้ง กลุ่มลูกค้า สินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในแพคเกจจิ้ง และสไตล์ที่ต้องการสื่อสารให้กับผู้รับ ดังนั้นเทคนิคการออกแบบแพคเกจจิ้งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ แต่จะได้ผลและยอดเยี่ยมที่สุด คือ เทคนิคที่สามารถสร้างแพคเกจจิ้งมีคุณภาพและนำเสนอข้อความได้อย่างเหมาะสมที่ช่วยให้สามารถออกแบบแพคเกจจิ้งที่ดีได้ วันนี้ทาง at once ของเรา จึงรวบรวมเทคนิคการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้งให้มัดใจลูกค้าและช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณมาฝากค่ะ 

เทคนิคการออกแบบกล่องแพคเกจจิ้ง (packaging)

1.วัตถุประสงค์ของแพคเกจจิ้ง

การออกแบบและสร้างแพคเกจจิ้งที่ใช้ในการปกป้องสินค้าหรือสินค้าอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการขนส่งและเก็บรักษา โดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สร้างความน่าสนใจและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สื่อสารและสร้างความจดจำ ลดการสูญเสียของสินค้าในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บ และช่วยส่งเสริมการขาย เป็นต้น

2.คำนึงถึงกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะและพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอายุ เพศ พื้นที่ที่อยู่อาศัย รายได้ ความต้องการ และความสนใจในสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ดังนั้น ควรศึกษากลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าใจความต้องการและสไตล์การสื่อสารของกลุ่มนั้นๆ เพื่อทำให้แพคเกจจิ้งเหมาะสมและมีความเข้ากันได้กับผู้รับของแพคเกจจิ้ง

3.สินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในแพคเกจจิ้ง

สามารถเป็นสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ต้องการถูกบรรจุเอาไว้ โดยแพคเกจจิ้งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบและขนาดขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือบริการ ดังนั้น การคำนึงถึงสินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการออกแบบแพคเกจจิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สไตล์ที่ต้องการสื่อสารให้กับผู้รับ

การคำนึงถึงสไตล์ของแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและสร้างความประทับใจกับผู้รับแพคเกจจิ้ง เพื่อให้เข้ากับเสน่ห์และบุคลิกภาพของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยควรพิจารณาว่าสไตล์ที่เลือกเหมาะสมกับธีมหรือแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารให้กับผู้รับอย่างเหมาะสม

5.ใช้สีให้เหมาะสมโดดเด่นน่าสนใจ

การเลือกสีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้รับแพคเกจจิ้ง สามารถช่วยเพิ่มความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่ตรงกับสินค้า โดยควรเลือกสีที่ตรงกับแบรนด์และสินค้า และสีที่สื่อถึงความหมายที่ต้องการ เนื่องจากสีสันที่เหมาะสมจะช่วยเติมเต็มความหมายของสินค้าและช่วยเพิ่มความน่าสนใจในผู้รับแพคเกจจิ้ง และช่วยให้กล่องแพคเกจจิ้งโดดเด่นขึ้นมา 

6.ใช้รูปภาพที่เหมาะสม

การใช้รูปภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในการออกแบบแพคเกจจิ้ง เพราะรูปภาพก็มีส่วนสำคัญในการมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้รับแพคเกจจิ้ง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยรูปภาพที่ใช้ในแพคเกจจิ้งควรเหมาะสมกับผู้รับแพคเกจจิ้งและสื่อสารความหมายที่ต้องการ อาจจะเป็นรูปภาพสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์หรือตัวแทนของแบรนด์สินค้า หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยเพิ่มความมีชีวิตและดึงดูดความสนใจของผู้รับแพคเกจจิ้ง

7.สร้างภาพจำให้ลูกค้า

ภาพจดจำของแบรนด์สินค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะผู้ซื้อสินค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ใดโดยการพิจารณาจากภาพของแบรนด์และแพคเกจจิ้ง เมื่อสินค้าวางอยู่บนชั้นสินค้ามากมายหลายชิ้น หากเมื่อพูดชื่อแบรนด์สินค้าของคุณ ลูกค้าก็จะนึกถึงกล่องแพคเกจจิ้งได้ทันที เพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ผลของการออกแบบแพคเกจจิ้งต่อยอดขายไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนทุกครั้งเสมอไป ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อยอดขายร่วมด้วยเช่นกัน รวมถึงคุณภาพของสินค้า เสนอราคา และยังมีการตลาดอื่นๆ ที่มีผลต่อยอดขาย ดังนั้นการออกแบบแพคเกจจิ้งที่ดียังถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรพิจารณาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและคล้ายคลึงกันระหว่างแพคเกจจิ้งและยอดขายโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจ

ที่มา: www.bkkpaperbox.com


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail