ค้นหา
เทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ยังไงให้ยอดขายปัง

เทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ยังไงให้ยอดขายปัง

กลยุทธ์สำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ สิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับต้นๆ นั้นก็คือ ความสามารถในการตอบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่กับความต้องการของผลิตภัณฑ์อย่างไร หากตอบโจทย์ความต้องการ เชื่อได้เลยว่า ทางผู้บริโภคก็ยินดีที่จะพร้อมจ่ายเงินทันทีแถมยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม หากบรรจุภัณฑ์น่าใช้

บรรจุภัณฑ์

เทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

1.รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

ก่อนที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องรู้ คือ การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการออกแบบและดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องรู้จักและศึกษาความต้องการของลูกค้า เช่น รสนิยม พฤติกรรมการซื้อ ปริมาณการซื้อ วิธีการนำไปใช้  วิธีเก็บรักษา เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเอง

2.คำนึงถึงคุณภาพที่ดี

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานตาม คุณสมบัติที่ระบุไว้ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต เพื่อสร้างคุณภาพและป้องกันการเกิดตำหนิแก่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าต่อการบริโภคของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ไม่มีอันตรายทั้งต่อทั้งผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ใช้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการ เพราะการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้ และในทางกลับกันบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ก็สามารถช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ได้ ฉะนั้นในบางครั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาจจะต้องมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นนั่นเอง 

บรรจุภัณฑ์

3.บรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์

การคำนึงของภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหน จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ดังนั้นในการออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องให้ตรงตามจุดประสงค์ของแบรนด์มากที่สุด เช่น แบรนด์ของผู้ประกอบการจับตลาดลูกค้าในกลุ่มพรีเมียม ฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ก็ต้องออกแบบให้ดูพรีเมียมสอดคล้องไปกับแบรนด์ อีกทั้ง ยังต้องบอกถึงจุดขายหรือจุดเด่นของสินค้าได้อย่างชัดเจน และสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเห็น เพื่อตรงจุดประสงค์ของแบรนด์มากที่สุด

4.บรรจุภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน

การเลือกใช้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กําหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีคุณภาพสมราคา และมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ที่แสดงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ที่แสดงให้ถึงความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุด หรือขั้นตอนการผลิตที่อันตรายเหล่านั้น ที่สามารถมีโอกาสเกิดขึ้นได้ จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ ISO 9001: 2015 หรือมาตรฐานบริหารคุณภาพสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และ BRC (British Retail Consortium Standard for Food Packaging) มาตรฐานการรับรองระบบสำหรับกลุ่มบริษัทธุรกิจที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้กับบริษัทค้าปลีก เป็นมาตรฐานที่ขอบข่ายมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตลอดกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

บรรจุภัณฑ์

5.บรรจุภัณฑ์ต้องตอบโจทย์การใช้งาน

ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ไม่เพียงแต่จะต้องมีรูปลักษณ์ที่ดี สวยงามน่าใช้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเลยก็คือ ควรตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสมด้วย โดยดูจากลักษณะของตัวสินค้าและการใช้งานเป็นสำคัญ เช่น บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถดูแลสินค้าด้านในได้อย่างเหมาะสม หรือออกแบบมาให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังต้องมีความคงทน มีคุณภาพที่ดี มีความแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ อาจต้องคำนึงถึงวิธีการขนส่ง หรือระยะทางการขนส่ง รวมเข้าไปด้วย

6.ราคาของบรรจุภัณฑ์

เรื่องของราคาบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงอย่างมาก โดยต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนของธุรกิจ ราคาต้องไม่แพงจนเกินไป เพราะยิ่งต้นทุนสูง กำไรที่ได้ก็จะน้อยลง แต่ถ้าผู้ประกอบการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ราคาถูกมากๆ จนไม่ได้คุณภาพ ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่สามารถกล่าวได้ว่า ราคาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไร เพราะขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและธุรกิจของแต่ละคน ที่จะต้องวิเคราะห์หาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมของตนเอง

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นเทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สำคัญและไม่ควรละเลย เพราะบรรณจุภัณฑ์นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของทางผลิตภัณฑ์ ที่มีหน้าที่ไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องสินค้าได้แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่งเช่นกัน

ที่มา: www.smeone.info

ที่มา: www.revomed.co.th


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail