ค้นหา
บรรจุภัณฑ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging มีหน้าที่ในการห่อหุ้มป้องกัน รักษาคุณภาพสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในให้คงสภาพเดิมไว้ โดยการช่วยรักษาคุณภาพและต้องสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค จึงทำให้การผลิตบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะนอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์หรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค ยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ ในแต่ละประเภทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1.บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ถูกผลิตขึ้นมาจากเยื่อกระดาษชนิดต่างๆ นิยมใช้กันมากและยังมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษที่นำมาใช้  ซึ่งวัสดุที่นำมาผลิต ได้แก่ เยื่อกระดาษซึ่งมีทั้งเยื่อกระดาษคุณภาพ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องข้าว ที่สามารถย่อยสลายได้ ส่วนเยื่อกระดาษรีไซเคิล ได้แก่บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องลูกฟูก ถาดไข่ และถาดรองแก้วกาแฟ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

2.บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นประเภทที่ทุกคนต่างเคยพบเห็นและใช้งานมาแล้ว โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ พลาสติกคงรูป และพลาสติกอ่อนตัว ทั้ง 2 ประเภท มีการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ขวดพลาสติก ถ้วยและถาดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังใช้ประโยชน์ได้เอนกประสงค์สามารถบรรจุอาหารร้อน อาหารสด  และอาหารแช่แข็งได้ สำหรับตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นส่วนมากจะทำมาจากพลาสติกที่แบ่งออกได้เป็น 7 ด้วยกัน ได้แก่

 • พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท
 • พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
 • พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์
 • พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
 • พลาสติกโพลีโพรพิลีน
 • พลาสติกโพลีสไตรีน
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

3.บรรจุภัณฑ์โลหะ

บรรจุภัณฑ์โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดเก่าแก่ มีความแข็งแรงมากที่สุด และยังมีความสามารถในการคงทนต่อปัจจัยอื่นๆเช่น สภาพอากาศ แมลง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ทำให้มีอายุการใช้สูงและยาวนาน มักพบเห็นได้บ่อยครั้งในสินค้าจำพวก เครื่องดื่มกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ถังหูหิ้ว หลอดเครื่องสำอาง อลูมิเนียมฟอยล์ หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว และกระป๋องฉีดพ่นต่างๆ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์โลหะ
บรรจุภัณฑ์โลหะ

4.บรรจุภัณฑ์แก้ว

บรรจุภัณฑ์แก้ว ถูกผลิตขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการความร้อน เนื่องจากมีความสวยงาม มีความใส และทำเป็นสีต่างๆ ได้ง่ายมาก แต่เนื่องจากความที่เป็นแก้วจึงทำให้สามารถแตกหักได้ง่าย ดังนั้น ไม่นิยมนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้คู่กับเยื่อกระดาษขึ้นรูป หรือ กระดาษรังไข่ เพื่อการป้องกันการแตกร้าว บรรจุภัณฑ์แก้วที่นิยมผลิตและใช้กันมีอยู่ 3 สี คือ

 • สีใส - นิยมใช้กันมากและใช้กันทั่วไป  เช่น ขวดแก้ว ขวดน้ำหอม ขวดน้ำพริก ขวดแยม และอื่นๆ
 • สีอำพัน - นิยมใช้ทำขวดยา และขวดเบียร์ ซึ่งเป็นสีที่สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเวลาถูกแสงแดดหรือความร้อนได้
 • สีเขียว – นิยมใช้กับพวกเครื่องดื่ม ซึ่งมีลักษณะจะคล้ายกับสีอำพัน 
บรรจุภัณฑ์แก้ว
บรรจุภัณฑ์แก้ว
บรรจุภัณฑ์แก้ว

5.บรรจุภัณฑ์ไม้

วัสดุประเภทเป็นวัสดุจากธรรมชาติ สามารถถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ไม่เนื้ออ่อนและไม่เนื้อแข็ง ส่วนไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ไม้เบญจพรรณ ไม้อัด ไม้แผ่น และเส้นใยไม้ เป็นต้น สามารถย่อนสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนได้ แต่นิยมทำเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าขายส่งมากกว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าขายปลีก อีกทั้ง บรรจุภัณฑ์ไม้ ยังสามารถใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ลักษณะของไม้ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

 • ไม้จริง เช่นไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง
 • ไม้อัด เป็นแผ่นบาง ๆ จากไม้ซุง แล้วนำมาติดกาวให้เป็นเส้นใย จากนั้นอัดด้วยความร้อน
 • แผ่นชิ้นไม้อัด ทำมาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว
 • แผ่นใยไม้อัด นำเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วนำมาทำแผ่นใหม่
บรรจุภัณฑ์ไม้

ทั้งนี้ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ นอกจากช่วยในเรื่องการขนย้ายป้องกันความเสียหายจากการกระแทก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังมีผลทำให้แบรนด์สินค้าได้รับความสนใจได้  หากเลือกใช้ กล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก หรือบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะกับสินค้า

จะเห็นได้ว่า บรรจุภัณฑ์ในแต่ละประเภทนั้นจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง คือ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับโจทย์การใช้งานในแต่ละชนิดนั้น เพื่อสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น ส่งผลให้เมื่อถึงมือผู้บริโภคจะอยู่ในสภาพที่ดี ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

ที่มา: www.thaifoodpackaging.com

ที่มา: www.hongthai.co.th


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail