ค้นหา
บรรจุภัณฑ์ผัก และ ผลไม้สด จากกล่องกระดาษลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์ผัก และ ผลไม้สด จากกล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับผู้ประกอบการต่างๆที่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผักและผลไม้ หรือ ทำเกษตรกรรมนั้น บรรจุภัณฑ์ที่เคยใช้ในอดีตนั้นจะเป็นกล่องโฟม หรือ หลุมโฟม และในปัจจุบันนี้ มีการรณรงค์ให้มองถึงความสำคัญในเรื่องของปัญหาขยะ และ มลภาวพการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีกันมากขึ้น ปัจจุบันเลยทำให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่รักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทำให้หลากหลายผู้ประกอบการ ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกแทน

กล่องกระดาษลูกฟูก กับ กระบวนการขนส่งผักและผลไม้

ผักสดผลไม้ หรือ พืชผลทางการเกษตร เป็นสินค้าที่อายุการบริโภคนั้น อยู่ในระยะที่สั้น แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ดังนั้นอายุของผัก ผลไม้ จึงสามารถยืดขยายให้ยาวนานขึ้นจากปกติ ได้ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือควบคุมอุณหภูมิ หน้าที่ปกป้องผัก ผลไม้สดจากจุดต้นกำเนิด หรือ จากแหล่งผลิตได้ตลอดระยะทางระหว่างการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 

ในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผักและผลไม้ นอกจากจะต้องรักษาคุณภาพและยืดอายุของตัวสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายหรือนะไปรีไซเคิ้ลได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่องกระดาษลูกฟูกและเยื่อกระดาษขึ้นรูป จึงเป็นตัวเลือกที่ดี ที่สามารถทำลายได้ง่าย และไม่ก่อให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง

การขนส่งผักและผลไม้ โดย กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูปนั้น มีน้ำนักที่เบาและเหมาะสำหรับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น ทางบก หรือ ทางอากาศ ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากที่สุดในการจัดส่งผักและผลไม้ หรือ พืชพรรณทางการเกษตร เนื่องจากความรวดเร็วในการขนส่ง รวมอีกทั้งยังสามารถกะเกณฑ์ระยะเวลาขนส่งได้แน่นอน

ความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก หรือ เยื่อ กระดาษขึ้นรูป ที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับกระบวนการขนส่งผักและผลไม้ และ พืชผลทางการเกษตร ไม่ได้เป็นเพียงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น การออกแบบให้มีความสวยงาม และ รูปทรงที่เหมาะกับตัวสินค้า ก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า และ ยังนำมาใช้เป็นสื่อโฆษณาได้อีกด้วยครับ

ที่มา: www.hongthaipackaging.com


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail