ค้นหา
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ 4 ประเภทขนส่ง

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ 4 ประเภทขนส่ง

การขนส่งสินค้าที่เราคุ้นเคยและได้รู้กันกันดีนั้น ได้แก่ บริษัทโลจิสติกส์ต่างๆที่ได้ให้บริการ ซึ่งบริการเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.การขนส่งทางบก

การขนส่งทางบกนั้น เป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพราะมีความสะดวกสบาย เหมาะกับการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ในทุกๆรูปแบบ การขนส่งทางบกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขนส่งทางรถยนต์ และ การขนส่งทางรถไฟ

การขนส่งทางรถยนต์

การขนส่งทางรถยนต์นั้น เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว บริการได้ถึงที่ โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง และ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้า แต่อาจจะมีช้อด้อยในเรื่องของความปลอดภัย เช่น การเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ การเลือกกล่องกระดาษลูกฟูก หรือ กล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่งทางรถยนต์ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งอาจจะนำวัสดุกันกระแทกต่างๆมาร่วมใช้ด้วยในการขนส่ง

การขนส่งสินค้าทางรถไฟ

การขนส่งทางรถไฟ จะมีข้อดีคือ กำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางได้ในระยะเวลาที่แน่นอน แต่ก็มีข้อด้อยคือ ความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

2.การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศนั้น เป็นการขนส่งที่เหมาะกับสินค้าประเภทที่เสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เพราะจะทำการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว สินค้านั้นมีความปลอดภัยจากแรงกระแทกสูง การใช้กล่องกระดาษลูกฟูกหรือบรรจุภัณฑ์ ควรให้เหมาะสมกับประเภทสินค้ามากกว่าคุณภาพของกล่อง 

3.การขนส่งสินค้าทางน้ำ

การขนส่งสินค้าทางน้ำ เช่น การลำเลียงสินค้าทางแม่น้ำ รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก ลอนกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ จะต้องมีคุณภาพ เพื่อรองรับแรงกระแทกจากการขนส่งได้เป็นอย่างดี 

4.การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์

การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงไปในตู้คอนเทนเนอร์ แล้ว ทำการขนส่งผ่านรถบรรทุก เรือ รถไฟ หรือ เครื่องบิน ไปยัง ปลายทาง ในรูปแบบการขนส่งนี้นั้น มีข้อดีหลากหลายประการ ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะช่วย ลดความเสียหายของสินค้าขณะขนส่ง ทนต่อทุกสภาพอากาศ และ สามารถวางไว้กลางแจ้งได้อีกด้วย


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail