คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Thai Company

บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด

บริการทางด้านไอที อย่างครบวงจร มุ่งเน้นในการให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สินค้าและบริการของเราถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าแบบเฉพาะราย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
053-441700
บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด 

เปิดดำเนินงานในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางด้านไอที อย่างครบวงจร มุ่งเน้นในการให้บริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สินค้าและบริการของเราถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าแบบเฉพาะราย เรามีทางเลือก (Solutions) หลากหลายเพื่อความเหมาะสม คุ่มค่าเงินลงทุนบนพื้นฐานของการเติบโตแบบยั่งยืน บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สินค้าและบริการของบริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด

◉ Cloud Website : บริการจัดทำเว็บไซต์ ที่เป็นมากกว่าเว็บไซต์ ออกแบบ พัฒนา เช่าพื้นที่ และบริการดูแลเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

◉ Software Develop : ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-office
: ระบบงาน E-Service
: ระบบงาน Tax-Payment ชำระภาษีออนไลน์ และอีกหลากหลายระบบ

◉ Network  : ออกแบบและติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย Lan,WiFi
: ระบบ Vitual Private Network (VPN) ระบบเครือข่ายในองค์กรที่สามารถอยู่นอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายในองค์กรได้

◉ Computer Hardware : จำหน่าย คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

◉ Computer Service : บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ บริการนอกสถานที่

◉ Printer Support :  หมึกพิมพ์ (Ink Toner ) ทุกรุ่น

เงื่อนไขและบริการ

บริการ
 • IT Helpdesk & Remote Desktop
  ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
  สำรองและกู้คืนข้อมูล
  โอนย้ายข้อมูล และอัพเกรดระบบ
  บริการให้คำปรึกษาระบบคลาวด์
  ความทันสมัยด้านไอที
  ระบบเครือข่าย สถานที่ทำงานดิจิทัล และบริการ IoT
  บริการบูรณาการและประสิทธิภาพ
ซอฟท์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูล (ECM)
  ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร
ฮาร์ดแวร์
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT
  อุปกรณ์ Server
  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
  อุปกรณ์ Network
โซลูชั่น
 • โซลูชันระบบ Cloud
  โซลูชันจัดการระบบ Server (HCI)
ที่ตั้งบริษัท
 • เชียงใหม่
ฟอร์มการติดต่อ