สินเชื่อ
Thai Company

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด

บริการให้เช่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ พร้อมทั้งบริการติดตั้ง วางระบบภาพและเสียง
สินเชื่อ
Thai Company

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด


เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์, จอ LED, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, ชุดประชุม, เครื่องเสียง, TV Wall , วางระบบห้องประชุม, วางระบบห้องห้องเรียน, ระบบประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง และจอรับภาพทุกประเภท ครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะทาง พร้อมบริการหลังการขายที่ครบครัน เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2546

โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ  ว่า เราจะดำเนินธุรกิจโดยเน้น การดูแล และการให้บริการ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของเราเป็นสำคัญ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วโลก

ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา รวมถึงการบริการหลังการขายและการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม จนได้รับรางวัล Panasonic / Epson  Best Seller Of The Year 2004 – ปัจจุบัน

ด้วยรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทขนาดย่อม แต่ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจ และการทำงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการจึงเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เราจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

จากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์  เราไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรามีการอบรมบุคลากรของเราอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาระบบจัดการ  และการบริการที่ดีพร้อมไว้สำหรับลูกค้าของเรา
บริการให้เช่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ


โปรโมชั่น งานเช่า
(ลูกค้ามารับ-ส่งคืนเครื่องเอง)

 • ความสว่าง 3,300 ANSI พิเศษ 1,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 3,600 ANSI พิเศษ 1,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 4,000 ANSI พิเศษ 2,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ความสว่าง 5,000 ANSI พิเศษ 4,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่อง)
 • ราคาเช่าจอขาตั้ง 100″ (4:3) พิเศษ 600 บาท/วัน (เฉพาะจอ)
 • ราคาเช่าจอขาตั้ง 120″ (4:3) พิเศษ 800 บาท/วัน (เฉพาะจอ)

เช่าเฉพาะโปรเจคเตอร์ (มีเจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งเครื่องพร้อม setup (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ))

 • ความสว่าง 3,300  ANSI  ราคา 2,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 3,600  ANSI  ราคา 2,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 4,000  ANSI  ราคา 3,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 5,000  ANSI  ราคา 4,500 บาท/วัน
 • ความสว่าง 6,500  ANSI  ราคา 7,000 บาท/วัน
 • ความสว่าง 12,000 ANSI ราคา 14,000 บาท/วัน

หมายเหตุ

 • กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ติดต่อ, วัน-เวลาและสถานที่การใช้งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
 • กรุณาแจ้งลักษณะงานให้ทราบโดยละเอียด เพื่อการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำลูกค้าได้
 • กรุณาแจ้งความประสงค์การใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ในการเดินทางไป Set up ต่างจังหวัด จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

บริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด ศูนย์บริการซ่อมโปรเจคเตอร์ ครบวงจรโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทางมืออาชีพ ให้บริการซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ทั้งในและนอกประกัน สามารถนำเครื่องมาขอรับบริการตรวจสอบเช็ค วินิจฉัยอาการเสียได้ ทางบริษัทฯ จะวิเคราะห์ปัญหาพร้อมเสนอราคาซ่อม ในกรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น เมนบอร์ด (Main Board) แผ่นสร้างสัญญาณภาพ (LCD), แผ่นสร้างสัญญาณสี (Filter) หลอดภาพ (lamp) และเพาเวอร์ชัพพลาย (Power Supply) จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการเปลี่ยน

บริการติดตั้ง วางระบบภาพและเสียง

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด ให้บริการงานติดตั้งระบบภาพและเสียง โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ระบบเสียงในห้องประชุม ระบบลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์ ทีวีวอลล์ (TV Wall) เดินสายไฟและสายสัญญาณ ร้อยท่อ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์กว่า 20 ปี เก็บงานละเอียด เรียบร้อยทั้งระบบ

งานติดตั้งองค์กรทางภาครัฐและเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ศูนย์ประชุมสัมมนา รวมถึงหน่วยงานทั่วไป จะมีทีมดูหน้างาน เพื่อประเมินราคา ออกแบบติดตั้งตามแบบความต้องการ การใช้งานงานของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานโปรเจคเตอร์ งานเนียบ เรียบร้อย ติดตั้งที่เรา 100% ทุกงานครับ

การติดตั้งโปรเจคเตอร์

ตำแหน่งจุดติดตั้ง ควรอยู่ในจุดที่ทำให้ภาพที่ปรากฏบนจอภาพนั้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปเราสามารถเลือกติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ 2 แบบ คือ ตั้งบนโต๊ะหรือแขวนเพดาน โดยจะขึ้นอยู่รูปแบบการใช้งาน และสภาพพื้นที่ห้องที่เราจะติดตั้งใช้งาน

การตั้งบนโต๊ะ มีก็จะสะดวกในการใช้งานโปรเจคเตอร์ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว การติดตั้งแขวนเพดาน เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบถาวร เดินสาย เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน Just Plug and Play

การติดตั้งแบบแขวนเพดาน

ควรระมัดระวังติดให้ห่างจากระบบปรับอากาศ และระบบระบายความร้อน เพราะอาจทำให้โปรเจคเตอร์ร้อนเร็ว หรือเกิดความชื้น ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายขึ้นได้

ควรพิจารณาน้ำหนักของโปรเจคเตอร์ในการติดตั้ง หากอุปกรณ์ชุดแขวน หรือ พื้นที่รองรับไม่แข็งแรง หรือมั่นคงเพียงพอ ควรดำเนินการติดตั้งใหม่ เพราะเครื่องอาจตกหล่นทำให้เกิดความเสียหายได้

การเดินสายสัญญาณและสายไฟ ควรเดินในรางในการติดตั้ง เพื่อป้องกันสายสัญญาณ และควรใช้กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ จะทำให้แก้ไขได้ง่ายยิ่งขึ้น ในกรณีที่เกิดการชำรุด และเพื่อความเรียบร้อย

เงื่อนไขและบริการ

ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
พื้นที่
 • กรุงเทพมหานคร
ฟอร์มการติดต่อ