รับจัดตั้งบริษัท
Thai Company

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธมนธรณ์การบัญชี

ให้บริการด้านบัญชีได้อย่างรวดเร็วในราคามาตรฐาน ช่วยดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพ พร้อมให้บริการทั่วประเทศ
รับจัดตั้งบริษัท
Thai Company
หจก.ทรัพย์ธมนธรณ์การบัญชี

รับทำบัญชีและปิดงบบัญชี ยื่นภาษีต่าง ๆ รับจดทะเบียนธุรกิจ 
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ที่ให้บริการรับทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี  เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกแก่ท่านสูงสุด การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนงานด้านภาษีที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานบัญชี เพื่อให้ท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีแต่ถูกต้องตามหลักบัญชีและกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร

เราขอเป็นทางเลือกหนึ่ง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจใด ๆ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

บริการจดทะเบียน
เนื่องจากตามกฎหมายที่ออกมา ใหม่ปัจจุบันนั้นสามารถจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้โดยผู้เริ่มก่อการ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจด  ทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภาย ในวันเดียว

จองชื่อ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นต้องมีการจองชื่อก่อนซึ่งการจองชื่อมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ
1. เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ซึ่งหากไปยื่นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการสนามบินน้ำก็สามารถทราบผลได้เลย)
2. จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหาก ใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ จองได้ที่ http://www.dbd.go.th/regis/index.phtml

จดทะเบียนจัดตั้ง
หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนาย            ทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/ แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

ขอเลขผู้เสียภาษี
หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรม สรรพากรซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เหมือนกัน    คือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากที่เราได้ เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากรหากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่น    เดียวกับการจดทะเบียนอื่น เหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่ง     ยากแต่ เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่าน เน็ต ( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้อง     จด หากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )

เงื่อนไขและบริการ

ปรึกษาด้านการจัดการ
การคืนภาษี
ตรวจสอบภายใน
บัญชีเงินเดือน
สมุดบัญชี
บริการ
รับจดทะเบียนนิติบุคคล
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
รับจดเปลี่ยนแปลง
รับจดเครื่องหมายการค้า
สถานที่ตั้ง
นนทบุรี
ติดต่อขอใบเสนอราคา