จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท ยักษ์คิ้วท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

มั่นใจจดทะเบียนบริษัทกับเรา จ่ายครั้งเดียว จบทุกขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัทที่มีคุณภาพ และทันเวลา บริการจดทะเบียนบริษัทด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ลดความยุ่งยากสำหรับคุณ
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
02-430-0891

บริษัท ยักษ์คิ้วท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดเครื่องหมายการค้า

หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543


บริการของเรา


จดทะเบียนบริษัท สำหรับเจ้าของกิจการ

มั่นใจจดทะเบียนบริษัทกับเรา จ่ายครั้งเดียว จบทุกขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จดทะเบียนบริษัทที่มีคุณภาพและทันเวลา บริการจดทะเบียนบริษัท ด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ลดความยุ่งยากสำหรับคุณ

บริการรวดเร็ว

เราใส่ใจความรวดเร็วในการบริการ เพื่อความอำนวยความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกราย

ถูกต้องแม่นยำ

การดำเนินการทุกขั้นตอนเรามีความละเอียดรอบคอบ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ

ทันเวลาที่กำหนด

เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ต้องมีความชัดเจนและครบถ้วนและถูกต้องตามกฏหมาย รวดเร็วทันเวลา

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท (ที่อยู่, กรรมการ, อำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน, ลดทุน, เลิกบริษัทและชำระบัญชีบริษัท)
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด Vat)
 • จดทะเบียนขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ พิจารณาออกวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่านั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ ตท.1”

หากสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือจากกระทรวงแรงงานต่อไปอีก จึงให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบคำขอ “ ตท.3”

เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้ว ต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คนต่างด้าวนำไปยื่นขอวีซ่า NON – IMMIGRANT - B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้นคนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล

ทั้งนี้ กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ ตท.1” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่า NON - IMMIGRANT - B

รับทำตรายาง

บริการงานสิ่งพิมพ์ด่วน อาทิเช่น พิมพ์นามบัตร ปริ้นโปสเตอร์ ทําตรายางด่วน พิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัท ฉลากสินค้า พิมพ์ใบประกาศนียบัตร ปริ้นเกียรติบัตร พิมพ์ใบปลิวด่วน โบรชัวร์ด่วน ปริ้นแบบก่อสร้าง A0-A3 ถ่ายแบบแปลน เคลือบขนาดใหญ่ ฯลฯ

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ