จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท ไทย รีจิสเตอร์ จำกัด

บริการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
บริษัท ไทย รีจิสเตอร์ จำกัด
                                

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2547 
ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์ เราเชื่อว่าเราสามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด เนื่องจากแต่ละบริษัทมีเงื่อนไขการเปิดหรือปิดที่แตกต่างกัน โปรดติดต่อสอบถามทีมงานเพื่อนัดหมาย

การคิดค่าบริการและค่าธรรมเนียมชัดเจน
เราคิดค่าบริการอย่างโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ท่านจะได้รับบริการที่ครบถ้วน เอกสารจากราชการครบ มีใบเสร็จครบถ้วน ไม่มีภาระค่าปรับย้อนหลังให้ปวดหัว ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

ใช้ประสบการณ์ของเรา เป็นทางลัดของท่าน
เราเชื่อว่าการที่เราสะสมประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบริการ อีกทั้งทำให้เรามีความชำนาญในการแนะนำลูกค้าได้ตัดสินใจดำเนินการทางทะเบียนได้ถูกต้อง ตรงวัตถุประสงค์

บริการจดทะเบียน
รายละเอียดงานบริการ
1.จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
2.จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.ขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
4.ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุราจดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่,แก้ไขกรรมการเข้าออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ,วัตถุประสงค์,ร้ายชื่อผู้ถือหุ้น,เพิ่มทุน
6.จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่,แก้ไขกรรมการเข้าออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ,วัตถุประสงค์,เพิ่มสาขา,เพิ่มทุน-กรณีจดทะเบียน
7.ขอใบอนุญาติกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา
8.ขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
9.ทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก
10.จดเลิกกิจการและชำระบัญชี (ราคาเริ่มต้น)
11.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ราคาเริ่มต้น)
12.จดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน (BOI)
13.บริการด้าน Work Permit,Visa
14.บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร
15.จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered)
16.จดเครื่องหมายรับรองความน่เชื่อถือ (Trustmark)


บริการบัญชี
- บันทึกรายการค้าประจำเดือนจัดทำสมุดบัญชีซื้อ,สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน,สมุดบัญชีจ่ายเงิน,สมุดบัญชีจ่ายเงิน,สมุดบัญชีจ่าย, เงินสดย่อย,สมุดรายวันทั่วไปและสมุดแยกประเภท
- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีประจำปี
- ไม่รวม การทำสต็อคสินค้าและวัตถุดิบ

บริการเชิญประชุมประจำปี
- ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
- เตรียมแบบและยื่นสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เตรียมสบช.1 และนำยื่นงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เตรียมแบบก.ง.ด.50 และนำยื่นงบการเงิน ต่อกรมสรรพากร
- กรณีส่งงบการเงินให้กรรมการเซ็นรับรองเอกสาร ค่าบริการส่งเอกสารคิดตามระยะทาง
- ราคาไม่รวมการขอรหัสยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตบริการปิดงบการเงินประจำปี
1. รับเอกสารบัญชี 
2. บันทึกรายการบัญชี ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ
3. ปิดงบการเงิน
4. ส่งให้ลูกค้าอัตโนมัติ
5. ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม
6. ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง
7. ส่งงบการเงินให้ลูกค้าลงนาม
8. ยื่นงบ
-ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒฯ
-ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร
-ยื่นแบบทางเน็ต
9. ส่งเอกสารคืนลูกค้า

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
  ใบแจ้งวีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ