จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด

บริการจดทะเบียนธุรกิจ
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด 

             จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด สำนักงานบัญชีตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนเปิดบริษัท บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง รับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี ปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งมีบริการนำส่งงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากร

จดทะเบียนบริษัท
เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบริการรับจดทะเบียนเปิดบริษัท จดทะเบียนเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย บริการครบวงจร ตั้งแต่บริการจองชื่อ จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนจัดตั้ง ดำเนินการจดทะเบียนด่วน

ฟรี
 • ตรายาง 1 อัน
 • ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
 • ให้คำปรึกษาบัญชีและภาษี

บริการจดทะเบียนอื่นๆ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน
บริการรับทำบัญชี
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบรายงานค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก, กท.20, กท.26)
 • จัดทำบัญชี สมุดรายวันและแยกประเภทตามกฎหมาย
 • จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • ฟรี ปรึกษาปัญหาภาษีอากรต่างๆ
บริการปิดงบการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ที่กรมสรรพากร
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำและนำส่งแบบนำส่งงบการเงิน ส.บช.3 และบอจ.5 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ( CPA ) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) ที่มีประสบการณ์การตรวจสอบมายาวนาน ดำเนินการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการสอบบัญชี

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • ชลบุรี
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ