จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

               บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด  ให้บริการรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาภาษีอากรยาวนานกว่า 25 ปี เน้นการทำงานบัญชีด้วยระบบคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสำนักงานบัญชีที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรักษาความลับลูกค้า เราให้บริการรับทำบัญชี  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  eBunchee ทำให้การจัดทำบัญชีสะดวก ง่ายต่อการดูข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจธุรกิจ เรามีนักวิชาการที่พร้อมจะให้คำแนะในเรื่องบัญชีบริหารแก่นักธุรกิจ สำนักงานมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการบัญชีสยามออนไลน์แฟรนไชส์” ร่วมกับบริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้สนใจ ได้แก่ นักบัญชีที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีความพร้อมตั้งสำนักงานบัญชีเข้าร่วมโครงการ


รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีคุณภาพ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ทะเบียนที่ได้จะต้องตรงความต้องการของกิจการ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้บริการที่ถูกต้องและตรงความต้องการ
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

               หลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว กิจการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง หรือกรณีที่มีการขอหรือต่อใบอนุญาตต่างๆซึงจะต้องดำเนินการที่กรมสรรพากร และหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวจะต้องให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ

จดเครื่องหมายการค้า

               เป็นการให้บริการในการจดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า และตรวจความคล้ายเหมือนของเครื่องหมายการค้า

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

               หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ ก็จะต้องมีการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันมีการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคลธรรมดาคนเดียว ไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของได้เลย ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกินกำหนดจะมีค่าปรับทางอาญา 1,000.- บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

               ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน
               ดังนั้นกรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนบริษัท ควรพิจารณาการดำเนินงานว่ามีความจำเป็นจะจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่อย่างไร (ควรขอคำปรึกษา) และหากพิจาณาแล้วควรจดทะเบียน ก็ควรให้ดำเนินการไปพร้อมกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเอกสาร

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนนิติบุคคล
  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดทะเบียนมูลนิธิ
  รับจดทะเบียนสมาคม
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ