จัดตั้งบริษัท
Thai Company

สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

บริการรับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
สำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ

               ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีทีมงาน ทนายความ พร้อมให้บริการทั้งในจังหวัด ชลบุรี พัทยา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย สำนักงานทนายของเรา ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 40 ปี 
               โดย นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคนแรก ซึ่งทนายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ เป็นทนายฝึกหัดในสำนักงานทนายความของ ของท่านทนายวัฒนา แจ่มแจ้ง และท่านทนายธงชัย พิมพ์สกุล อดีตทนายความชื่อดังของจังหวัดชลบุรีโดยท่านอาจารย์วัฒนา แจ่มแจ้ง เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาว่าความให้กับนายชวน หลีกภัย สมัยที่ยังเป็นทนายฝึกหัด อยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
               ส่วนท่านอาจารย์ธงชัย พิมพ์สกุล แห่ง "สำนักงานทนายความ พิมพ์สกุล ชลบุรี " เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชลบุรี

               นายพิศิษฐ์ ศรีสังข์เป็นอดีตคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี และดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2547-2556 และเป็นอดีตประธานชมรมทนายความจังหวัดชลบุรี 2 สมัย และปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนโยบายและแผ่นของสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

               ปัจจุบันสำนักงาน พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ บริหารงานโดย นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ซึ่งมีประวัติผลงานการทำงานคดีความต่างๆ ทั้งทางแพ่งและอาญา เป็นที่ประจักษ์และตรวจสอบได้ โดยมีนายพิศิษฐ์ ศรีสังข์ เป็นประธานที่ปรึกษาของสำนักงาน พร้อมทีมงานทนายความอีกหลายท่าน

บริการของทางสำนักงาน
                                                      รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด


               รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน จดทะเบียนการค้า จด ทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ จดทะเบียนธุรกิจต่อกรมพัฒนธุรกิจการค้ กระทรวงพาณิชย์ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม


รับว่าความคดีแพ่ง


               รับว่าความคดีแพ่งทุกชนิด เช่น คดีที่ดิน คดีกู้ยืม คดีจำนอง คดีค้ำประกัน คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะ เลี้ยงดู ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องแบ่งสินสมรส คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก คดีที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น คดี ครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนรับเขียนอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ เขียนฎีกา แก้ฎีกา


รับว่าความคดีอาญา


               รับว่าความคดีอาญาทุกประเภท เช่น คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีบุกรุก คดีขับรถโดย
ประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ เป็นต้น


ร่างและตรวจสัญญา


               บร่างและตรวจสัญญาทุกประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ สัญญาตัวแทน นายหน้า สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญาประนีประนอมยอมความ หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาทางมรดก สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญา จำนอง สัญญาจำนำ สัญญาค้ำประกัน สัญญาทางห้างหุ้นส่วนบริษัท และสัญญาอื่นๆ


บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ หรือโนตารีพับลิค (Notary Public Attorney) 

               ให้บริการ โนตารี พับลิค โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ( Notarial Services Attorney ) บริการรับรองเอกสาร เอกสารคำแปล รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคลตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อยื่นต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น


บริการอื่นๆ


               งานสืบสวนทุกชนิด สืบจับบุคคลตามหมายจับ สืบชู้ สืบหาหลักฐานการ ฟ้องหย่า สืบหาหลักฐานการผิดสัญญาทางธุรกิจ สืบทรัพย์สิน ดำเนิน การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท หรือส่วนบุคคล จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆทุกประเภท

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
  • ชลบุรี
บริการ
  • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
    รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
    รับจดเปลี่ยนแปลง
    บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
    รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ