จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท บิซ โก เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัท
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
BIZ GO CENTER CO.,LTD.


               บริษัทเรามีนโยบายและมุมมองวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการบริการและทำงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว รับทำบัญชีครบวงจร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีและบริหารงานงบการเงินของท่านให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี,ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยทีมงานคุณภาพ ราคายุติธรรม บริการด้วยความจริงใจใส่ใจผลงานด้วยคุณภาพ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและการยื่นภาษีที่ไม่ถูกต้อง
บริการจดทะเบียนบริษัท
รูปแบบ VIP
ดำเนินการ 3-5 วันทำการ
ฟรี ตรายางบริษัท (หมึกในตัวพร้อมออกแบบ)
ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี จดสรรพากรแบบออนไลน์
ฟรี สอนวางระบบบัญชี
ฟรีโปรแกรมบัญชี
ฟรี คอร์สติวการตลาดทุกรูปแบบให้ประสบความสำเร็จ
ฟรี จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
ฟรี ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก เพื่อใช้ยื่น
ฟรี ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
ฟรี เอกสารทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
ฟรี เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
ฟรี เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
ฟรี แบบฟอร์มสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ฟรี คู่มือสิ่งที่ต้องรู้และทำเมื่อเป็นนิติบุคคล
ฟรี เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
ฟรี คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ฟรี ของแถมมูลค่ากว่า 8,000 บาท!!!
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ


 
รูปแบบ VIP PLUS
ดำเนินการด่วน 1 วันทำการ
ฟรี ตรายางบริษัท (หมึกในตัวพร้อมออกแบบ)
ฟรี จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี จดสรรพากรแบบออนไลน์
ฟรี สอนวางระบบบัญชี
ฟรีโปรแกรมบัญชี
ฟรี คอร์สติวการตลาดทุกรูปแบบให้ประสบความสำเร็จ
ฟรี จองชื่อผ่านกรมพัฒนาธุรกิจ
ฟรี ทำแผนที่บริษัทแบบลงกราฟฟิก เพื่อใช้ยื่น
ฟรี ไฟล์ใบเสนอราคา และ ใบเสร็จรับเงิน
ฟรี เอกสารทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตกรมสรรพากร
ฟรี เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
ฟรี เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
ฟรี แบบฟอร์มสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ฟรี คู่มือสิ่งที่ต้องรู้และทำเมื่อเป็นนิติบุคคล
ฟรี เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของกิจการ
ฟรี คัดกรอกตรวจสอบเอกสาร
ฟรี ของแถมมูลค่ากว่า 8,000 บาท!!!
ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ
รับทำบัญชี
ขอบเขตงานบริการ 
-จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม
-จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
-ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)
-ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

อัตราค่าดำเนินการ
แบบไม่เกิน 50 รายการ
-บริการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)
-บริการจัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก
แบบ 50 รายการขึ้นไป
-บริการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด.1,3,53)
-บริการจัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
-บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก

ตรวจสอบบัญชี
ขอบเขตงานบริการ 
-ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA)
-ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบ
-จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ