จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด

เราให้บริการจดทะเบียน บริษัท หจก. และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
02-0011850
บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด


               บริษัทของเรา ดำเนินการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้สะดวก รวดเร็ว

               รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี บริการด้านภาษี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการ โดยเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และคุณภาพของการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ

               บริษัท บีลีฟ แอคเคาน์ติ้ง แมเนจเมนท์ จำกัด พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาพนักงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว คุณภาพ และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฏหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีทีมงานมืออาชีพประกอบไปด้วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีที่มีประสบการณ์ยาวนาน มากกว่า 20 ปี 

               ทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี และพร้อมที่จะดูแลด้านงานบัญชีให้กับธุรกิจของคุณ โดยที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ด้วยราคามิตรภาพ แต่ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่คุ้มค่าแบบระดับมืออาชีพ
เราให้บริการจดทะเบียน บริษัท หจก. และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ
-จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
-เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ สถานที่ประกอบการ รอบระยะเวลาบัญชี เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ อำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่ม/ลดสาขา แปรสภาพ
-จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
-จดทะเบียนการค้า
-จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
-จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
-จดทะเบียนกิจการร่วมค้า
สิ่งที่จะได้รับเมื่อจดทะเบียนบริษัท หจก. กับเรา
ฟรี! ตรายาง
ฟรี! จองชื่อบริษัท
ฟรี! จัดหานายทะเบียนผู้ทำบัญชี
ฟรี! จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ฟรี! ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
ฟรี! หนังสือรับรองบริษัท
ฟรี! รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
ฟรี! รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
ฟรี! หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
ฟรี! รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
ฟรี! สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
เหตุผลที่ผู้ประกอบการมั่นใจ!  ใช้บริการงานบัญชีและภาษีกับเรา
•บริการครบวงจร แบบ One Stop Services ลดความยุ่งยากและประหยัดในการทำบัญชีและภาษี
•มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา
•เอกสิทธิ์พิเศษ!!! ทำบัญชีกับเรา เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลธุรกิจ เคลียร์ทุกประเด็น ชัดเจนทุกคำพูด
•ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง (SMEs) และใหญ่ ทั่วประเทศไทย
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ Facebook, IG, Shopee, Lazada
• ธุรกิจการผลิต
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจให้บริการ
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  บริการขอใบอนุญาตอื่น ๆ
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ