จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด

รับจดทะเบียนนิติบุคคล
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
0818364500
บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด 

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ กับกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง ให้บริการในด้านงานบัญชี งานทะเบียนพาณิชย์ งานภาษีอากร งานด้านจัดหาบุคลากร และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมทั้งด้านสินเชื่อและการเงิน 

          บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเป็นที่ปรึกษาอย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ ให้บริการในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ เน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ ติดตามผลงาน 
เพื่อปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรในบริษัทฯ 
และคำนึงถึงความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ
▣  บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณและผู้เยี่ยมชมทุกท่าน  ▣  บริษัทฯ มุ่งมั่นในงานบริการและยึดมั่นในคุณภาพ 
เพื่อร่วมมือกับท่านและธุรกิจของท่าน  ▣  เพื่อเราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป คำติชมและข้อเสนอแนะของท่านต่อบริการของเรา  ▣  มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ▣  ท่านสามารถติดต่อสอบถามบริการและเสนอแนะคำติชมต่าง ๆ ได้เสมอ  

จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน
บริการด้านงานทะเบียน เช่น 

▣ จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน และ จดทะเบียนพาณิชย์ 
 จดเครื่องหมายการค้า 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
 แก้ไขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
 แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ฯ   
 บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • ขอนแก่น
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • ตรวจสอบภายใน
  บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
บริการ
 • รับจดทะเบียนนิติบุคคล
  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  รับจดทะเบียนพาณิชย์(ทะเบียนการค้า)
  รับจดเปลี่ยนแปลง
  รับจดเครื่องหมายการค้า
ฟอร์มการติดต่อ