จัดตั้งบริษัท
Thai Company

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด

บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร
จัดตั้งบริษัท
Thai Company
เงื่อนไขและบริการ
086-3442832

" บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด " 

             เป็นสำนักงานบัญชี ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์รวมทั้งให้บริการวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร และให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยทีมผู้บริหารซึ่งจบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชี มากว่า 15 ปี

บริษัท เอ พลัส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด ให้บริการผ่านเว็บไซด์ เอพีแอลดอทคอม เป็นผู้เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

นโยบายหลักในการดำเนินงานและบริการของบริษัทมีดังนี้

 • ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองถูกต้องตามกฎหมายทั่วไป
 • ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด
 • ทำให้ลูกค้ามีภาระภาษีน้อยที่สุดด้วยการวางแผนภาษีอากรโดยถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
 • บริการเต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แจงทุกประเด็นปัญหา
 • มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง และ เป็นสากลมากที่สุด

เงื่อนไขและบริการ

ที่ตั้งบริษัท
 • กรุงเทพมหานคร
ปรึกษาด้านการจัดการ
 • การคืนภาษี
  ตรวจสอบภายใน
  บัญชีเงินเดือน
  สมุดบัญชี
  ใบแจ้งวีซ่า / ใบอนุญาตทำงาน
ฟอร์มการติดต่อ