ค้นหา
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ ผู้รับเหมา แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ ผู้รับเหมา แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

หากเราอยากจะจ้างใครสักคนมาก่อสร้างบ้านของเรา ซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในการควบคุม และ ดำเนินการก่อสร้างบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ คงไม่พ้น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทเป็นอย่างมากในการก่อสร้าง แต่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เราจะมาแนะนำกันครับ 

รูปแบบการดำเนินงาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

มีสัญญาจ้างในการดำเนินงาน ทำให้งานนั้นได้เป็นระบบแบบแผน อีกทั้งยังให้บริการแบบครบวงจนมากกว่าผู้รับเหมารายย่อย 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

การดำเนินงานนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้างานได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะไม่มีสัญญาการจ้างงานทำให้อาจเกิดกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานได้ 

ความน่าเชื่อถือ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากมีข้อมูลต่างๆให้สามารถตรวจสอบได้ และ มีหนังสือสัญญาจ้างหากไม่ทำตามหนังสือสัญญาก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ผลงานที่ผ่านมา หรือ จากการแนะนำจากบุคคลอื่น ดังนั้นเราจะต้องเลือกให้ดี และ ขอดูผลงานประกอบการตัดสินใจในการเลือกผู้รับเหมา 

คุณภาพงาน

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

มีผลงานที่น่าเชื่อถือ ทำให้คุณภาพงานนั้นออกมาค่อนข้างดี ตรงตามมาตรฐานตามที่ระบุในสัญญาจ้างและมีการตรวจงานก่อนส่งมอบเสมอ 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

คุณภาพขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมา ดังนั้นแล้ว จึงต้องเลือกให้ดี ส่วนเรื่องของการตรวจสอบงานหรือแก้งาน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข 

ที่มา: vkb.co.th


SHARE THIS NEWS & ACTIVITIES

Facebook
Line
Mail